Sözlükte "aliterasyon" ne demek?

1. Koşuk ya da düzyazıda uyum sağlamak için sözcük başlarında ve ortalarında aynı ünsüzün ya da aynı hecelerin yinelenmesialiterasyon

Aliterasyon kelimesinin ingilizcesi

n. alliteration, use of similar phonetic sounds at the beginning of adjoining words, stave rhyme
Köken: Fransızca